Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH KEBUN PARIT BUNTAR

Home
Sejarah Sekolah
Visi & Misi
Matlamat & Objektif
Piagam Pelanggan
Organisasi & Staf Sekolah
My Resume
New Page Title

 
VISI
 
Menjana SKTK Komuniti Berilmu, Pendidikan Berkualiti Menjelang 2012

 
MISI
 

Kami bersama melaksanakan system pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk kecemerlangan dalam bidang :-

 

  • Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan, telus dan tulus.

  • Akademik yang berasaskan pengurusan P&P yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan UPSR yang terbilang.

  • Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan.

  • Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif.

  • Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan intergriti nasional.