Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH KEBUN PARIT BUNTAR

Matlamat & Objektif

Home
Sejarah Sekolah
Visi & Misi
Matlamat & Objektif
Piagam Pelanggan
Organisasi & Staf Sekolah
My Resume
New Page Title

MATLAMAT & OBJEKTIF SEKOLAH

 

 

Menjana semangat kesedaran dan kekitaan bahawa cirri-ciri hidup paling sempurna adalah :-

 

Kepercayaan kepada Allah dan Rasul.

 

Memberi murid-murid ilmu pengetahuan yang secukupnya bagi menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat majmuk di sekelilingnya dan Malaysia amnya.

 

Menyemai tabiat yang baik serta keyakinan pada diri sendiri supaya murid-murid dapat memainkan peranan dan tangunggjawab serta tugas dalam masyarakat.

 

Menekan semangat supaya sentiasa mengamalkan sikap bersih, cekap dan amanah serta patuh kepada ajaran ISLAM.

 

Menyedarkan murid-murid tentang perlunya pelajaran dan pendidikan masa kini dan akan dating.

 

myname@myaddress.com