Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH KEBUN PARIT BUNTAR

Home
Sejarah Sekolah
Visi & Misi
Matlamat & Objektif
Piagam Pelanggan
Organisasi & Staf Sekolah
My Resume
New Page Title

PIAGAM PELANGAN

 

 

Sekolah Kebangsaan Tanah Kebun menjanjikan yang berikut berasaskan tangunggjawab guru, kakitangan dan institusi ini terhadap agama, bangsa dan Negara.

  • Pentadbiran dan pengurusan yang cekap.
  • Kecemerlangan murid dalam bidang akademik terutama kebolehan membaca, mengira dan menulis serta keputusan cemerlang dalam UPSR dan PKSR.
  • Penglibatan sepenuhnya dan menyeluruh murid dalam bidang kokurikulum.
  • Pengalaman dan penerapan nilai islam ( Murni ) dan akhlak yang mulia dikalangan guru, murid dan kakitangan.
  • Pengwujudan masyarakat penyanyang di kalangan warga sekolah.
  • Pemuafakatan di antara warga sekolah, masyarakat dan lain-lain agensi di sekeliling.
  • Pengwujudan kesedaran akan kepentingan Sains, Matematik dan Teknologi oleh Warga SKTK sebagai persediaan ke zaman yang lebih maju pada masa akan dating.